search menu facebook instagram twitter

DOG DAY CABINET

November 12, 2016

DOG DAY CABINET
– n°2 –

‘AN ELEGANT POSE FACING NATURE’

Vendredi 11.11 – 18h30
VERNISSAGE

12.11 –> 04.12 2016 – 13h – 19h
EXPO


GIOVANNI WINNE
© Giovanni Winne

 

FIA CIELEN
SARAH-ANN COUSEIN
DAVID DE BEYTER
KATRIEN DE BLAUWER
PATRICE DEWEER
TINE GUNS
BRAM KINSBERGEN
STANISLAS LAHAUT
CAROLINE LEMAIRE
DANIELLE LUINGE
JULIE VAN DER VAART
MICHEL VAEREWIJCK
PETER WATERSCHOOT
GIOVANNI WINNE

 


Nl

Waar Dog Day Cabinet n°1 een meditatie was over de idee van ’in de wereld geworpen zijn’, en ook een zoektocht naar het mysterie van liefde en lijden, zet Dog Day Cabinet 2 deze zelfde enigszins melancholische zoektocht voort. Ditmaal met een onderzoek naar hoe de kwetsbaarheid van onze cultuur zich verhoudt ten opzichte van een krachtige natuur.

 

Natuur is, zeker in Europa, zwaar gedecimeerd, beheerst, verdrongen, gemanicuurd. Maar, laat ons niet vergeten dat Natuur de potentie heeft tot verwoesten. Deze kabinets-tentoonstelling behandelt specifiek het bewonderenswaardige maar weliswaar ’futiele’ menselijk verweer tegen oerkracht en dood.

We verlangen naar hereniging met de natuur maar we zijn haar hopeloos ontgroeid. We kunnen niet meer ’in haar’ overleven, net omdat we één en al ’cultuur’ geworden zijn. De schizofrene afstand Mens / Natuur uit zich in een ’bon ton’ excommunicatie van het vuile en het brute. Doorheen de geschiedenis zien we een voortgezet zoeken naar elegantie en fijnzinnigheid.

Dit voortgezet zoeken is zowel heroïsch als hilarisch en verbindt menselijke wezens over de eeuwen heen. Deze tentoonstelling behandelt hoe we als mensen maar al te graag, bij machte van verbeelding en creatie, willen ontsnappen aan de wet der wetten, namelijk die van het onontkoombaar einde.

’An elegant Pose facing Nature’ nam als inspiratie en startpunt het schilderij van Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer ; de perfecte vertolking van een bifurcatie van menselijke verlangens ; enerzijds worden we namelijk gedreven door het romantische verlangen naar eenheid met de natuur, maar anderzijds worden we steeds weer teruggeworpen op comfort, veiligheid en cultuur.

Dog Day Cabinet 2 meandert dus van tragisch landschap naar vanitas-portret, met op de achtergrond de dreigende teneur van ’the perfect storm’. Hier en daar een kwinkslag ook. Dog Day Cabinet selecteerde een keure aan hedendaagse kunstenaars die werken in het nu-punt van deze lange zoektocht die cultuur heet, m.a.w. ze zijn allen – als hedendaags kunstenaar – zeer verbonden met traditie.

Komt dat zien !

Peter Waterschoot


FR

Si Dog Day Cabinet n° 1 était une méditation sur l’idée ‘d’être jeté au monde’ et une recherche du mystère de l’amour et de la souffrance, DOG DAY CABINET 2 continue cette quête mélancolique mais en essayant de trouver comment la vulnérabilité de notre culture se rapporte à la puissance de la nature.

 

La nature est, du moins en Europe, fortement décimée, contrôlée, évincée, domestiquée. Mais elle a aussi le potentiel de détruire. Cette exposition traite de l’admirable mais futile défense de l’homme contre la force primale et la mort.

Nous désirons nous unir à la nature mais l’avons désespérément bafouée. Nous ne pouvons plus survivre en elle, nous sommes devenus totalement culturels. La distance schizophrénique entre Humain et Nature s’exprime dans une excommunication de bon ton du sale et du brut.
À travers l’histoire, nous observons une recherche continue de l’élégance et de la subtilité, quête à la fois héroïque et grotesque rapprochant les êtres humains au fil des siècles. Dog Day Cabinet 2 pose la question suivante : Comment nous, humains, voulons toujours, par le pouvoir de l’imagination et de la création, échapper à la loi ultime, celle de notre fin inéluctable.

‘An elegant Pose facing Nature’ prend comme source d’inspiration la peinture de Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer, interprétation parfaite d’une bifurcation des désirs humains. D’une part, nous sommes motivés par le désir romantique d’être en harmonie avec la nature, d’autre part, nous avons besoin de confort, de sécurité et de culture.
Ainsi, DOG DAY CABINET 2 passe d’un paysage – tragique – à une vanité avec en arrière-plan, la teneur menaçante du ‘perfect storm’ et par-ci par-là, une petite plaisanterie. Dog Day Cabinet a sélectionné des artistes contemporains travaillant tous actuellement autour du thème « nature vs culture » et qui sont tous très liés à cette tradition.

traduction : Philippe Delvosalle


[elfsight_instagram_feed id=”5″]

SaveSave

SaveSave